Kefzol - broszura informacyjna - Script Kraków

Kefzol - broszura informacyjna

STUDIO GRAFICZNE » Książki, druki » Kefzol - broszura informacyjna

Współpraca z firmą Lilly polegała na przygotowaniu graficznym i merytorycznym materiałów promocyjnych dla grupy leków. Jednym z nich jest preparat Kefzol, którego promocję realizowaliśmy przez kilka lat. Druk broszury był wielokrotnie wznawiany przez firmę Lilly.

Facebook