Butelka Kleina - Script Kraków

Butelka Kleina

STUDIO GRAFICZNE » Wystrój, scenografia » Butelka Kleina

Na początku były rozmowy, dziesiątki rysunków i szkiców. W ich trakcie wybraliśmy sposób wykonania i materiał. Potem wykonaliśmy projekt techniczny, a następnie przystapilismy do jego realizacji. Na samym końcu przedmiot został zamontowany przed wejściem Instytutu Przyrodniczo-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu.

Butelka Kleina, jak podaje Wikipedia, to "jednostronna powierzchnia bez brzegu". Staraliśmy się pogodzić ideę wykonania takiego kształtu z możliwościami technicznymi, opłacalnością przedsięwzięcia i co najważniejsze, w sposób, w który łatwo można wskazać jego geometryczne cechy. W ten sposób powstała instalacja okręgów stalowych, spawanych z prowadnicami, jednym słowem Butelka Kleina.

Według naszej wiedzy jest to jedyna taka ekspozycja w Polsce.

Facebook